Catfish ridiculousness  Curiosity    

     16   Teen    Myth  wheeler


Cuc   cadena  Requiem

Una petita mostra de coses que he tradu´t per a doblatge ( a part de molts altres realities, telefilms, dibuixos animats i documentals). ╔s una feina divertida i no es pot negar.